Дора Иванова

 

Заклет и сертифициран съдебен преводач за немски и руски език

Член на Австрийския съюз на писмените и устни преводачи UNIVERSITAS и на Австрийския съюз на съдебните преводачи

    


Услуги Цени Контакт Връзки Служебна информация

 

Устни преводи:

Симултанен превод:  

при конференции, доклади, курсове, семинари

Консекутивен превод:  

преговори, придружаване на делегации, в съдилища, при нотариуси, адвокати, общински служби,  бизнес-срещи и др. 

 

Писмени преводи:

Заверен превод на документи

Лични документи, дипломи, договори, баланси, съдебна и фирмена документация

Други преводи в областта на:

право, икономика, търговия, финанси и банково дело, публицистика, култура и изкуство, литературни текстове (проза), медицина, обща техника, проспекти, рекламни материали, интернет страници